Japan

NameClassJersey Number
Kotaro Kishi 0.515
Hidefumi Wakayama1.01
Takahisa Yamaguchi1.020
Tomoaki Imai1.09
Seiya Norimatsu1.522
Yoshito Sato2.010
Kazuhiko Kanno2.06
Masayuki Haga2.04
Takeshi Shoji2.014
Shin Nakazato2.511
Shinichi Shimakawa3.013
Yukinobu Ike3.021

Koichi Ogino – Head Coach
Hiroyuki Misaka – Asst. Coach
Noriko Nikaido – Team Staff
Kei Miyama – Equipment Manager
Hitomi Iwakura – Trainer
Sumi Yamamoto – Trainer
Yuri Nakao – Manager
Ryuichi Sawa – Interpreter
Hideki Nakatani – Staff
Hiroki Yamada – Staff